Barsmark

Danmarks længste landsby

Dette er landsbyen, med de århundrede år gamle nedtvegninger i de levende hegn, de talrige stråtægte huse og ikke mindst kaptajnsgårdene, som fortæller om den nære forbindelse med det fjerne østen.

HER LIGGER BARSMARK

 

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil. Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give, Vi mangler bare klitterne og den brede strand. Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd. Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.

Det skrev egnens berømte forfatter Marcus Lauesen om sin hjemstavn

Løjt Land.

Og i dette skønne landskab ligger landsbyen

BARSMARK

Denne hjemmeside fortæller om landsbyen med Danmarks længste bygade, dens beboere og den natur den ligger i, og lidt om omegnen.

I BARSMARK NYT:

Se opslagstavlen på siden
“Byen nu og før/ Start her” :
Invitation til 130 års jubilæum

 

Hjemmeside nyt:

På siden:

Byen før og nu / Barsmark ende

er omtalen af nr. 261 ændret

 “Lidt historie / Folk” kan du nu læse om:

Jes Jørgen Brink

og

Barsmark kro, høkerhandel og museum

Opdateret den 20. maj. 

BARSMARK VEJRET I

MAJ

Sommeren føder, vinteren øder.

Sommeren nærer, vinteren tærer.

Fra 1350 stammer vejrreglen: ”Kaaldh sommer gør warmth ladegulf”, der rummer en ganske rigtig iagttagelse: Hvis vejret i maj bliver koldt, vil kornets og græssets rodnet udvikle sig kraftigt, gå dybere i jorden, og dermed sikre planten vand i tilfælde af en tør sommer. Ofte er maj en kold og ret våd måned. Det afspejler sig også i gamle optegnelser: Er det i maj køligt og vådt – fylder høst og kornet i laden godt. Eller, Den kolde maj gør varm lade, men varm maj gi’r nøgne blade. 

Maj omtales også i meget “gyldne” vendinger: Regn i maj, er så godt som en kongekrone. Eller: Majmåneds regn kan betale en guldplov. Selv sne omtales i maj med gyldne ord: Maj snø gi’r smør på brø. Eller Maj snø er som guld så rø.

Er vejret i maj derimod varmt og mildt, er det tegn på et dårligt år. 

  1. Maj. Valborgdag eller Voldermisse. På denne dag må det endelig ikke regne, gør det det, så vil det ikke kunne regne nok resten af året. Hvis det stormer, vil smørret blive dyrt. Hvis det kun stormer om formiddagen, vil smørprisen falde den sidste del af sommeren.
  2. Maj. Korsmessedag. Dette er en god sædedag. Så så byggen denne dag.

Store Bededag. Denne dag må det ikke blæse. Sker det alligevel, vil fløden blæse af mælken hele sommeren. D.v.s. der vil ikke komme græs nok til køerne.

  1. Maj. Sct. Urbans Dag. Mange haveplanter skal plantes eller sås på denne dag. Blæst vil gøre resten af året stormfuldt.
  2. Maj. Skt. Vilhelms Dag. Går vinden i nordvest, bliver der ingen god boghvedegrød. 

Thycho Brahes dagene i denne måned: Den 7. & 18. maj.

Info: En Tycho Brahes dag er en uheldsdag.

 

Efter: Hrolf Thorulf:  Almueovertro 1.

Vinden tuder til regn.

ISBN 87 88610 00 4

 

Nisser og trolde, spøgelser og et gloende gaf, er bare en lille del af landsbyens spændende historie .