Barsmark

Danmarks længste landsby

Dette er landsbyen, med de århundrede år gamle nedtvegninger i de levende hegn, de talrige stråtægte huse og ikke mindst kaptajnsgårdene, som fortæller om den nære forbindelse med det fjerne østen.

HER LIGGER BARSMARK

 

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil. Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give, Vi mangler bare klitterne og den brede strand. Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd. Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.

Det skrev egnens berømte forfatter Marcus Lauesen om sin hjemstavn

Løjt Land.

Og i dette skønne landskab ligger landsbyen

BARSMARK

Denne hjemmeside fortæller om landsbyen med Danmarks længste bygade, dens beboere og den natur den ligger i, og lidt om omegnen.

I BARSMARK NYT:

Se opslagstavlen på siden
“Byen nu og før/Start her” :

Lige nu er der intet at fortælle.

Hjemmeside nyt:

Intet nyt.

Opdateret den 1. december. 

BARSMARK VEJRET I

DECEMBER.

Giver december megen sne og kulde,

af korn bliver loft og lader fulde.

4. December. Skt. Barbara Dag. I Barbara Dag viger solen.

6. December. Thycho Brahes dag

11. December. Thycho Brahes dag

13. December. Skt. Lucia dag. Skt. Lucia Dag kommer hun til os igen.

18. December. Thycho Brahes dag

I denne måned kan der også tages varsler af de enkelte ugedage:

Søndag: Søndags vejr til middag, er ugens vejr til fredag.

Mandag: Mandags vejr bliver ved til fredag undtagen torsdag, som glipper. Man må ikke ønske regnvejr om mandagen, for så vil det regne om fredagen.

Tirsdag: Tirsdag giver vejr til torsdag.

Fredag: Fredags vejr er søndagsvejr. Fredags vejr er næste uges vejr. Vent til fredag, så skifter vejret.

Lørdag: Om lørdagen får man altid solskin, for da skal de fattige have tørret deres tøj. Lørdags vejr til middag bliver ved til fredag. Lørdags blæst gør ugen bedst. Lørdag lun gør ugen ond. Når sneen falder om lørdagen, bliver den liggende.

 

Info: En Tycho Brahes dag er en uheldsdag.

Kilde: Hrolf Thorulf:  Almueovertro 1.

Vinden tuder til regn.

ISBN 87 88610 00 4

 

Nisser og trolde, spøgelser og et gloende gaf, er bare en lille del af landsbyens spændende historie .