BARSMARK ENDE.

Kom man ad grusvejen og gik mod Løjt Kirkeby, passerede man først Møllegård så Spramshusevej, og lidt længere fremme, kunne man gå direkte ind på gårdspladsen hos kådner Lorenz Peter Kruel, ( Barsmark Bygade 215 ) fortsatte man derimod, steg vejen voldsomt.
Man sagde ligefrem, at det var som at gå direkte op i himlen.

Barsmark Bygade 215

Da huset blev bygget i 1827, var det rammen om et lille parcelsted hvis jorde, på 2 hektar og 55 m2, blev dyrket af føromtalte Lorenz Peter Kruel.

 

h Nørre Fogedgård

Gården er næsten forvundet i bevoksning, men læs om den på

Lidt historie / Forsvundet / h

MØLLERGÅRD

Barsmark Bygade 225

I 1536 var ejeren Jep Jensen og gården havde et jordtilliggende på 2½ otting 1 plov bondejord.

Navnet går nok tilbage til ejeren i 1665, Jes Møller, hvis slægt ejede gården indtil 1822, hvor Eschel Krag, der var gift med Christine Knudsgaard, ejede gården indtil hun døde i 1926. De fik ingen børn, så gården blev i 1926 solgt til Jacob Kock.

På luftfotoet ses, at stuehuset har en udbygning mod nord, som også findes på enkelte andre store gårde på Løjtland, desuden ses køkkenhaven, som har fået navnet Amager.

Thielsens Gård.

Barsmark Bygade 228

Gården har navn efter den første ejer Knud Thielsen, og var i 1581 på 2½ otting 7/8. plov bondejord.

Den var indtil o. 1885  i familiens eje hvor  Kaptajn Christian Reuter (1851‑1918) fra Vestre Overgård (Barsmark Bygade 101) overtog gården.

Avlsbygningerne blev nedrevet i 1950’erne, og en ny gård blev opført ”på højen” ved Spramshusevej.

SØBERG HAUS

Barsmark Bygade 232

I 1946 hørte der 11ar og 22m2 jord til huset.

Huset er sandsynligvis et aftægtshus fra den tidligere Thielsens Gård, Barsmark Bygade 228. Fra 1876, har husets parceller været tillagt aftægtsboligen, og de er så i 1946 blevet udskilt og ommatrikuleret da gården blev nedlagt og flyttet i 1946. 

Ejerforhold

1929 ejede frøken Ellen Maag (1889 – 1968) huset og Thielsens gård, der i 1946 blev nedlagt og flyttet ”op på bjerget” på Spramshusevej 30

1946 købte landmand Georg Nissen huset

1951 var gårdejer Jesper Søberg, efter hvem huset har navn, ejeren.

1959 sad enken, Johanne Søberg, i huset, der i 1963 blev overtaget af arbejdsmand Jesper Søberg.

Huset blev gennemgribende restaureret i 1999 af den sidste ejer, der overtog huset i 1996.

UNGER HAUS

Barsmark Bygade 238.

Huset er omtalt i Det Gamle Løjt XVII

Toftbol på Højen. I 1876 var grunden på 5ha 93 ar 02 m2

Ejendommen var oprindeligt et aftægtshus. Efter murankret i østgavlen er huset opført i 1788.

Ejeren var i 1786 Skibskaptajn Matz Hansen (1750 – †1797).

1876 Jacob Svennesen Holdt.

1910 Matthæus Haugaard

1924 Johan Baasch, bagermester

1938 Christian Unger, fisker. Se opslaget: Lidt historie / Folk 3

1965 Sønnen Peter Friederich Unger, arbejdsmand.

Æ GENDARMHUS.

Barsmark Bygade 243

Den tidligere gård ligger på den del af bygaden som kaldes Højen.

Omkring 1882 var ejeren Anna Ahrens, enke efter August Ahrens.

I 1906 købte Bothilde Asmussen huset.

I 1911 blev det solgt til arbejdsmand Carl Nissen.

I 1929 købte vognmand Emil Hildebrandt huset og anlagde en Shellbenzinstation.

Enken Anna Hildebrandt solgte o. 1970 huset til Heinrich Behrendsen der satte en høj rejsning på.

Læs om Æ Gendarmhus og Shelltanken på opslaget Lidt historie / folk 04.

Gården var i 1630 et toftbol ejet af Knud Petersen, med et jordtilliggende på 3/8 otting ¼ plov fæstejord

Omkring 1912 købte brødrene Krag på Østergård gården, og nedlagde den. Jorden blev lagt til Østergårds. (Ottergårdsforte 7).

 

Barsmark Bygade 260

Æ BLEEND MANDS GAARD.

Bygningerne bestod af fire længer. Stuehuset mod syd ( billedet tv. ) er grundmuret og i østenden kan man endnu se lidt af den bevarede bulkonstruktion (billedet th).

De tre ladefløje var bulhuse. Vestre ladefløj blev nedrevet o. 1914, den nordlige længe blev nedrevet omkring 1940, da vejen blev udvidet. Billede af de nedrevne bygninger findes i Steensberg: ”Gamle danske Bøndergaarde.”

 

Læs om manden, gården blev navngivet efter: gårdejeren Jes Madsen Jessen der tabt sit syn og havde været guldgraver i Californien, i opslaget: 

Lidt historie / Folk

 

Barsmark Bygade 261 

Æ schwarzen Ross eller Majeske

Husmandssted der i 1876 var ejet af Hans Hansen Krag, ”Husner zu Barsmark”. I 1942 køber enken Anna Cicilie Nikoline Holst huset, og nogle år senere faldt den vestre ende, der rummede en lade, sammen, og blev en yndet legeplads for børnene fra Barsmark Ende. I 1955 overtog Gustav Majeske huset. 10 år senere i 1965 brænder det, og bliver i 1966 købt og opført i en ny skikkelse af skibsreder Michael Jebsen, der samtidig ændre navnet til Majeske. 

Barsmark Bygade 269

Mørkholdt

Gården kan føres tilbage til 1616 hvor Ingeborg Marquards står skrevet som ejer. Det var oprindeligt et toftebol på 7/8 otting 5/16 plov fæstejord.

Jacob Hansen Riis købte Mørkholdt da hans fødegård ”Styrtom” brændte i 1882. Han lagde fødegårdens jord ind under den nye gård, og navngav den ”Mørkholdt”, efter en mark.

Efter Jacob H. Riis død overtog hans søn Claus gården. Han døde ugift, og gården drives nu af en anden gren af familien.  Omkring 1970 blev de gamle bygninger nedrevet og erstattet af  mere moderne bygninger.

Læs mere om Jacob H. Riis i opslaget: Lidt historie / Folk.