DE FORSVUNDNE GÅRDE OG HUSE

Igennem de senere år er der forsvundet mange af de gamle huse. Nogle er brændt, andre revet ned og erstattet af nye, og enkelte forvandt da BARSMARK BYGADE blev udvidet.
Herudner er omtalt nogle af de forsvundne bygninger, ikke dem alle, for jeg har ikke fundet oplysninger om de manglende.

Bogstaverne foran titlerne henviser til hjemmesidens kort.

OPSLAGET INDEHOLER LIGE NU:

   b) GÅRDENES BAGEHUSE (æ Stenbro)

c) SØNDRE JACOBSGÅR (æ Stenbro)

            l) DETLEVS HUS (Ottergaardsforte)              

b) GÅRDENES BAGEHUSE

I 1870 – 80erne blev der overalt i Sønderjylland bygget ovnhuse eller bagehuse som en følge af de prøjsiske brandmyndigheders forbud mod at have bageovne i stråtækkede huse. Kun en meget lille del af disse bagehuse er bevaret i dag, og de fleste er ofte i en meget ringe stand.  At Æ Bach-hus er bevaret skyldes blandt andet at huset har været brugt og fremover skal bruges til andre formål, men herom senere.

Om brandmyndighedernes forbud var årsagen til at Bossensgårds ovnhus eller bagehus blev  opført engang i 1870erne må stå hen i det uvisse, for en beretning fortæller at dette eller et tilsvarende var i brug allerede i 1808. Før den tid må vi formode at ovnen har været placeret inde i stuehuset i forbindelse med køkkenet.

FRA BAGEHUS TIL MADPAKKEHUS

æ BACH  HUS som lå ved den gamle Bossensgård (d) er et af de få endnu eksisterende bagehuse i Sønderjylland. Det skifter nu for mindst tredje gang anvendelse. Fra at være gårdens bagehus og senere Barsmarks hjulmagerværksted til nu at blive et rastested for turister – et madpakkehus..

Om den gamle Bossensgård se Forsvundet / d

Billedet: Da Æ Bach Hus blev restaureret i 2006

Bagehusenes indretning

Ovnen består af en kappe der er opbygget af flere lag sten.
I forbindelse med ovnen er der også opbygget en gruekedel og et ildsted.
Billederne er fra æ – Bach-hus på Jakob Michelsens Gård i Aabenraa, det eneste fredede bagehus.

c Søndre Jacobsgård.

Sdr. Jacobsgård (c) var en indelukket, altså en firlænget gård, der lå på marken mellem bygaden og Nr. Jacobsgård (11), der ses i baggrunden.

Gården kan føres tilbage til 16o6 hvor Christina Hanses står skrevet som ejer. Sdr. Jacobsgård hørte på det tidspunkt til byens større gårde med et jordtilliggende på 2 otting ½ plov og var en fæstegård, som flere andre gårde i Barsmark, der hørte under Svabsted.

Gården blev revet ned o. 1878 og flyttet længere mod vest til nr. 145 Den gård der i dag kaldes Bossensgård

Billedet viser den mark hvorpå gården lå. I baggrunden Nørre Jacobsgård.

 

l) Detlefs Hus

I midten af 1800-tallet lå der et lille stråtækt længehus mellem Mørkholdt og Østergård.

Huset havde blandet andet to stuer, køkken med åbent ildsted, der var selvfølgelig ikke indlagt vand, men en vandpumpe stod bag huset, så alt vand skulle både bæres ind og ud igen. I husets østende var der en lille stald.

Her boede Christian Nielsen Schau og hans kone Karen. Den 23. maj 1848 lød der for fjerde gang barnegråd i det lille hjem. Datteren Elisabeth var kommet til verden, og tre år efter i 1851 fulgte lillebroren Christian.

Sydpå i Buckhorst ved Kellenhusen i Holsten, blev der den 24. marts 1852 født en lille dreng er fik navnet Detlef Marius Theodor Ahrens, som skulle komme til at spille en stor rolle i Elisabeths liv.

Elisabeths far døde den 20. juli 1867 og efterlod sin kone Karen, den 16-årige Christian og Elisabeth der nu var blevet 19 år.

Hvornår Elisabeth og Detlef, der var tækkemand og træskomand, mødte hinanden ved vi ikke, men den 15. november 1890 blev de gift i Løjt kirke og Detlef flyttede ind i Elisabeths barndomshjem. Her blev datteren Karen født den 31.august 1891. Elisabeth døde den 4. oktober 1929.

 

 

 

Efter Elisabeths død boede Detlef alene i huset, men dagligt fik han besøg af rutebilchaufføren, som holdt sin middagspause, under den store eg, få meter fra Detlefs hus. Hvad der blev til overs af madpakken bragte han altid ind til Detlef, som derved var sikret sin aftensmad. Sine sidste år tilbragte Detlef Ahrens hos Anna og Emil Hildebrandt (Se Lidt historie / Folk) på Højen. Han døde i 1940.

 

 

 

 

Claus Riis på Mørkholdt købte huset og lejede det ud blandt andre til I.P. Junggreen Have, som satte det i stand, efter at det i en del år havde stået tomt. Junggreen Have var havearkitekt og kunstner. Han fik opgaven at lave vægteren i granit, som i dag står på Vægterpladsen i Aabenraa. Han fandt en gamle stentromle hos amtsvejvæsenet og fik den bragt hjem. Den havde desværre en skjult revne, så den kunne ikke bruges. Derefter kom Hans Hildebrandt med en granitblok fra Bornholm, som med alle naboers hjælp blev læsset af. I løbet af et par år tog den form af en natvægter, men da den skulle køres til Aabenraa, viste det sig, at den under arbejdet, ubemærket, var sunket et lille stykke ned i jorden. Derved var hunden og katten kommet til at svæve i luften. Men Junggreen Have vidste råd, han gjorde bare dyrene lidt langbenede.

Den sidste beboer var ”Den evige vandringsmand” Erik Unger, som senere flyttede hen til Erik Duus (Se historien om Erik Unger på siden Lidt historie/Folk).

Detlefs hus blev nedrevet o. 1974.