DE FORSVUNDNE GÅRDE OG HUSE

Igennem de senere år er der forsvundet mange af de gamle huse. Nogle er brændt, andre revet ned og erstattet af nye, og enkelte forvandt da BARSMARK BYGADE blev udvidet.
Herudner er omtalt nogle af de forsvundne bygninger, ikke dem alle, for jeg har ikke fundet oplysninger om de manglende.

Bogstaverne foran titlerne henviser til hjemmesidens kort.

OPSLAGET INDEHOLER LIGE NU:

b) GÅRDENES BAGEHUSE

C) SØNDRE JACOBSGÅRD

b) GÅRDENES BAGEHUSE

I 1870 – 80erne blev der overalt i Sønderjylland bygget ovnhuse eller bagehuse som en følge af de prøjsiske brandmyndigheders forbud mod at have bageovne i stråtækkede huse. Kun en meget lille del af disse bagehuse er bevaret i dag, og de fleste er ofte i en meget ringe stand.  At Æ Bach-hus er bevaret skyldes blandt andet at huset har været brugt og fremover skal bruges til andre formål, men herom senere.

Om brandmyndighedernes forbud var årsagen til at Bossensgårds ovnhus eller bagehus blev  opført engang i 1870erne må stå hen i det uvisse, for en beretning fortæller at dette eller et tilsvarende var i brug allerede i 1808. Før den tid må vi formode at ovnen har været placeret inde i stuehuset i forbindelse med køkkenet.

FRA BAGEHUS TIL MADPAKKEHUS

æ BACH  HUS som lå ved den gamle Bossensgård (d) er et af de få endnu eksisterende bagehuse i Sønderjylland. Det skifter nu for mindst tredje gang anvendelse. Fra at være gårdens bagehus og senere Barsmarks hjulmagerværksted til nu at blive et rastested for turister – et madpakkehus..

Om den gamle Bossensgård se Forsvundet / d 

Billedet: Da Æ Bach Hus blev restaureret i 2006

Bagehusenes indretning

Ovnen består af en kappe der er opbygget af flere lag sten.
I forbindelse med ovnen er der også opbygget en gruekedel og et ildsted.
Billederne er fra æ – Bach-hus på Jakob Michelsens Gård i Aabenraa, det eneste fredede bagehus.

c Søndre Jacobsgård.

Sdr. Jacobsgård (c) var en indelukket, altså en firlænget gård, der lå på marken mellem bygaden og Nr. Jacobsgård (11), der ses i baggrunden.

Gården kan føres tilbage til 16o6 hvor Christina Hanses står skrevet som ejer. Sdr. Jacobsgård hørte på det tidspunkt til byens større gårde med et jordtilliggende på 2 otting ½ plov og var en fæstegård, som flere andre gårde i Barsmark, der hørte under Svabsted.

Gården blev revet ned o. 1878 og flyttet længere mod vest til nr. 145 Den gård der i dag kaldes Bossensgård

Billedet viser den mark hvorpå gården lå. I baggrunden Nørre Jacobsgård.