Historisk litteratur.

 Dette opslag indeholder følgende titler:

Slægterne og gården Skaarupsminde i Haslund.

Arven efter istiden

Vikingernes Havn

Knivsbjerg

En kaptajn. Tre skibsportrætter. FREGATSKIBET CALLØE

Prinsen der forsvandt og hans sølvtøj

Jørgen Worcks rejser med briggen Condor

ANGÅENDE KØB 

Ønsker du at købe en af bøgerne, der er omtalt her,  kan du bestille den via denne e-mail:

info@barsmarkby.dk

Efter bestillingen vil du få en svarmail, hvoraf det fremgår, hvad varen og forsendelsen vil koste samt betalingsmåden. Desuden vil det fremgå, hvor lang tid der vil gå, inden varen bliver afsendt herfra.

SLÆGTERNE OG GÅRDEN SKAARUPSMINDE I HASLUND

Her er historien om Skaarupsminde og slægterne Pedersen og Skaarup. Den er som taget ud af Grimms eventyr:

Husmandssønnen, fra det fattige, sandede vest Vendsyssel, der som soldat gjorde guldsmededatteren gravid, købte en gård, blev sognefoged og Dannebrogsmand for derefter at etablerede den i Randers berømte, i Ølst beliggende  sommerrestaurant Bøgelund.

Eller historien om hans søn, der som lærer og kirkesanger skorede Haslunds kønneste pige, og i tilgift fik landsbyens største gård. Han blev medlem af Rigsdagen, bankdirektør i Randers og Dannebrogsmand.

Paperback. Gennemillustreret. 51 sider. Pris 110 kr 

 

 

ARVEN EFTER ISTIDEN

Dette er historien om dét lille nor, bag dén lille ø der i midten af 1800tallet, lagde jord til skibsværftet, der byggede de største og hurtigste handelsskibe i Nord Europa. Historien tager sin begyndelse, mange millioner år før mennesket første gang satte sine ben på den lille grusbunke, der i dag udgør øen Kalvø.

I denne første del får vi historien fra de tidligste tider indtil begyndelsen af vikingetiden, og bogen lægger dermed op til beretningen om

VIKINGERNES HAVN.

 

Paperback. Rigt illustreret. 59 sider. pris 120 kr.

 

VIKINGERNES HAVN

For første gang er den samlede historie, om en af vikingernes store havne, nu fortalt.

Arkæologiske og geologiske undersøgelser, skriftlige kilder, og talrige rekonstruktioner er baggrunden for historien om Vikingernes Havn hvis officielle navn er Genner Havn. Havnens historie går mere end 1300 år tilbage og slutter i maj 1855, og den drejer sig ikke kun om placeringen, dens anlæg og besejlingsforhold, men også om de skibe der anløb havnen, de varer de læssede og lossede, de vogne der transporterede varerne og de veje der førte dem til skibene og selvfølgelig, hvem der brugte havnen. Med det i tankerne breder havnens historie sig ud og omhandler også, krigstogter, pilgrimsrejser, hor og kongemord.

Kort sagt; Anden del . En havn med en lang og dramatisk historie.

Paperback. Rigt illustreret. 109 sider. Pris 160 kr

Hrolf Thorulf

”KNIVSBJERG”

En guide til et kønt, interessant og historisk dramatisk sted i Nordslesvigs historie

Kører man på hovedvej 170 i det østlige Sønderjylland, vil man, omtrent midtvejs mellem Haderslev og Aabenraa, opleve at vejen i store sving stiger, indtil den når vejstrækningens top, hvor vejen så på en kort strækning fortsætter på et plateau, inden den igen svinger nedad til det relativt flade agerland.

Lige her, øst for den flade strækning, ligger en gruppe højdepunkter, som fra vejen ikke syner af meget. Ja, man lægger knap mærke til dem, men de er der, nogle af Sønderjyllands højeste punkter, og blandt dem, det højeste – ”Knivsbjerg” – der ligger skjult bag en lille skov af bøgetræer.

”Bjerget” er absolut et besøg værd, så følg skiltene mod Knivsbjerg og Bildungsställe Knivsberg.

Samlingsstedet ”Knivsberg” blev stiftet i 1893 ved at foreningen »Deutscher Verein für das Nordliche Schleswig« købte Knivsbjerg bakke til brug netop som samlingspunkt for de tysksindede nordslesvigere, et sidestykke til danskernes ”Skamlingsbanke” ved Kolding. Området har gennem tiden udviklet til også at være et ”Bildungsställe” for det tyske mindretals ungdom.

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr. 1

Paperback, illustreret, 23 sider. Pris 50 kr. + forsendelse.

Hrolf Thorulf

En kaptajn.

   Tre skibsportrætter

      FREGATSKIBET CALLØE.

 

På Museum Sønderjylland, Kulturhistorie, Aabenraa hænger, blandt et stort antal andre, to skibsportrætter, der ikke umiddelbart ser ud til at have noget med hinanden at gøre. Man skal se endog meget godt efter for at finde ligheder, men de er der. De forestiller begge fregatskibet CALLØE.

Da Kalvø Værfts Museum fik et skibsportræt forærende, der til forveksling lignede pragtbilledet af Calløe på museet i Aabenraa, gik en spændende undersøgelse i gang. I modsætning til Aabenraa billedet, var det nye billede forneden betegnet, både med malerens navn, billedets nr., hjembyens, skibets og ikke mindst spændende køberens navn.

Med de oplysninger, og de få der fulgte pragtbilledet, rejste der sig en serie spørgsmål, der til sidst mundede ud i et anderledes indblik i den Kongelige agent JØRGEN BRUHNS families dagligdag. Vi følger sønnen Ingward Bruhn opvækst, hans tid som kaptajn bl.a. på CALLØE og på verdens hurtigste handelsfregat, CIMBER.

Men hæftet tegner også et billede af en familie i toppen af det lokale samfund med de glæder og sorger, som også blev dem til del.

 

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr. 2.

Paperback, rigt illustreret, 39 sider. Pris 65 kr.+ forsendelse.,

Hans Bruhn / v. Hrolf Thorulf

 

PRINSEN DER FORSVANDT og HANS SØLVTØJ

Dagbogsberetning fra krigen 1864. 

I 1898 udkom en lille bog med nogle af HANS BRUHNS dagbogs-optegnelser fra krigsårene 1848 og 49 samt 1864. I hæftet, som er et uddrag af bogen: 

ERINNERUNGEN EINES NORDSCHLESWIGERS

aus den

KRIEGSJAHREN 1848 / 49 und 1864

fortæller Hans Bruhn [Kgl. agent Jørgen Bruhns ældste søn] om de næsten fem uger hvor prinsregenten Albrecht af Preussen, lod sig indlogerer, med samt sit følge, på Nymølle i ugerne omkring stormen på Als den 29. juni 1864, som han deltog i. Det var under dette ophold at prinsregenten forsvandt under en udflugt til Kalvø.

Som tak for Hans Bruhns gæstfrihed forærede prinsregenten Bertha Marie Bruhn, en gave, som, skriver Hans Bruhn:

”……bestod af et stort etui med sølvbeslag, hvori befandt sig 18 svære sølvspisebestik samt potageskeer.”

Historien om sølvtøjet er knyttet til den samling sølvbestik, som en gren af Hans Bruhn slægt forærede til Kalvø Værfts Museum, hvor det i dag er udstillet.

 

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr.3.

Paperback, illustreret, 20 sider. Pris 50 kr. + forsendelse.

Hrolf Thorulf

 

JØRGEN WORCKS REJSER MED BRIGGEN  CONDOR 

fra Kalvø til La Plata floden og Hong Kong fra 1866 til 1869

 

Beretningen om Jørgen Worcks 2½ års rejse med briggen Condor er hentet fra et oprindeligt håndskrevet manuskript ”ERINDRINGER OG OPTEGNELSE”, som er skrevet omkring 1922, han var da 77 år gammel.

Jørgen Worck fortæller ikke ”kun” om det at være sømand på et af de store sejlskibe, fra han startede som skibsdreng til fuldbefaren matros. I hans erindringer kommer han også ind på de fremmedartede forhold, han mødte under sine rejser, men han fortæller også om sit liv efter rejserne, både om medgang og modgang.

En spændende beretning fra sejlskibenes tid i sidste halvdel af 1800-tallet.

 Kalvø Værfts Museums  temahæfte nr.4

Hæftet, illustreret, 53 sider, pris 95 kr. + forsendelse