LONEGADE

Navnet Lonegade betyder landevej og angiver derved, at dette var “hovedvejen” fra sognets vigtigste by, Løjt Kirkeby, til landsbyen Barsmark

Udstillingen i spisestuen på museet

Hele Barsmark Bygade er i dag asfalteret, men sådan har det naturligvis ikke været altid. Det første stykke – strækningen fra Bulbro og til Skrevenstenvej – blev asfalteret lige efter Den Anden Verdenskrig. Asfalten blev lagt oven på en grusvej, der, omkring 1931, ikke alene blev gjort bredere og rettet ud, men især fik fjernet en del af dens meget kuperede forløb. I dag er det stadig muligt at få et indtryk af den gamle vejs kuperede forløb, hvis man ser på  vejsidernes stærkt varierende niveauer.

Barsmark Bygade 93

Måske opført i 1811, stærkt ombygget i 1998.

Oprendeligt har huset været indrettet til to familier. På billedet ser det ud til at der har været stald i den østlige ende .

Den gamle vej slog et stort sving ind i den vestligste del af den nuværendehave

 

Barsmark Bygade nr. 94

Huset ligger i dag godt 1½ meter under vejbanen. Da det blev bygget, var der direkte adgang fra vejbanen og til huset. Der har været en lille have mellem huset og vejen hvor husets brønd har været. Brønden blev opfyldt o. 1931 ved vejomlægningen. Dette gav gennem en årrække problemer ved, at fyldmaterialett faldt sammen, og der derved konstant opstod et hul i vejen.

Billedet til venstre er sandsynligvis fra o. 1932, lige efter den nye vej er lavet.

Barsmark Bygade 95

Huset, der er bygget omkring 1790, var tidligere aftægtsbolig for gården ELBJERG, Barsmark Bygade 61. Det har i en periode været indrettet med to lejligheder. På et tidspunkt er huset blevet forlænget mod øst for at give plads til en stald. Der er endnu synlige spor efter bindingsværk, hvilket antyder, at huset hører til et af de ældste i byen, idet brugen af bindingsværk gik af brug i Barsmark omkring 1760, hvor de  grundmurede huse vandt indpas.

På en af de synlige bjælker ses endnu den gamle bemaling.

 

EN HILSEN FRA BRONZEALDEREN

Bagerst i haven ligger der en større sten, der sandsynligvis er hente ned fra den bagvedligende mark. Det, der gør stenen speciel, er de fire skålformede fordybninger, der lige kan anes på stenens højre side. Fordybninger af den art er lævn fra bronzealderen, hvor de sandsynlivis indgik i en form for frugtbarhedskult. Man finder dem ofte på stendyssernes overliggere. Er dette også tilfældet for denne sten, kan man formode, at der har ligget  en gravhøj øverst på den bagvedliggende mark.

Barsmark Bygade 98

I 1928 Købte Hans Thomsen Skadesgaards aftægtsbolig (a) for her at indrette en købmandsbutik, den anden i Barsmark. Allerede 3 år efter måtte det gamle stråtækte hus vige pladsen for en vejudvidelse og i stedet lod Thomsen så en mere moderne forretning opføre. Den blev tage i brug i 1932. I 1963 overtog Helge Schmidt forretningen og drev den indtil 1989 hvor butikken blev lukket.

 

 

Vejkrydset Lounegade, Nørreforte og Blåhøjforte.

Krydset var tidligere et vigtigt knudepunkt for trafikken til og fra den nordligste og den sydligste del af Barsmark. De tre veje har, da de alle var i brug, ikke været meget bredere end Nørreforte som den kan ses i dag. Nørreforte kan man endnu følge et langt stykke i terrænet, men forten selv er ufremkommelig og ender blindt ved en mark. Tidligere fortsatte den og endte nær gården Dalholdt.

Blåhøjforte er stort set forsvundet, men den udmundede, som navnet siger ved Blåhøj.

Se sagn & historier om Bøgebjerg ved Nørreforte og Blåhøjpræsten som spøgte for enden af Blåhøjforte

 

Landsbyidyl 1954

Når man i 1954 kom kørende ad grusvejen fra Løjt Kirkeby,  blev man ved indkørslen til Barsmark  mødt, først af et langt, lavt stråtægt hus (nr. 93) og på højre side af vejen, et lille hvidt hus med halvsøjler ved hoveddøren (nr. 94).  Lidt længere fremme lå Hans I. Thomsens “Blandede Forretning” (nr. 98), datidens supermarked. Modsat lå endnu et af de karakteristiske  lange, lave, stråtægte Barsmarkhuse (nr. 95) med en stald i østenden og en lille køkkenhave. Flere træer omkranser den lille samling huse. Efter den blandede landhandle kom man til vejkrydset Lounegade – Blåhøjforte – som ses på billedet, og Nørreforte.

 Barsmark Bygade 99

Nr. 99 kan føres tilbage til o. 1630 hvor ejeren var Jes Christensen. Dengang var det et toftebol, det vil sige et landbrug, der med datidens mål var på 7/8 otting ¼ fæste.

Efter kortet kan det tyde på, at dele af avlsbygningerne har været med bulvægge. En konstruktion der stadig findes i Barsmark.

Omkring 1890 købte to bønder fra Barsmark gården. Jorden blev delt mellem dem, og senere blev avlsbygningerne revet ned, så kun stuehuset står tilbage.

Litteratur: Jes M. Holdt, Gårde og Slægter i Løjt Sogn. Bmk 43

 

Barsmark Bygade 101

Vestre Overgård, som gården hedder, kan føres tilbage til 1598. Den havde på det tidspunkt et jordtilliggende på 2 otting 13/16 plov bondejord, en størrelse som mange andre Barsmark gårde havde på det tidspunkt.

I 1936 blev gårdens jorde delt mellem brødrene Svennesen. Svenne beholdt stampercellen, medens hans bror Poul fik resten og byggede en ny gård ved Blåhøj.

Litteratur: Jes M. Holdt, Gårde og Slægter i Løjt Sogn. Bmk 42.

Her ender Lonegade men

bygaden fortsætter som

Æ VINDELTRAP