MIDTBYEN

Midtbyen ligger med kun ”Dorfstrase” (Bygade), som der står på det gamle tyske matrikelkort, mellem sig, og den sø, der for mange år siden blev drænet og hvis afløb, en lille bæk, blev rørlagt. I dag genopstår søen ved de efterhånden jævnlige, voldsomme regnmængder, der kommer.

 

Barsmark Bygade 127

Gården er bygget i 1850, men kan føres tilbage til 1641 hvor den ifølge Mejers kort lå i Holm sammen med to andre gårde (ca. 1 km af Loddenhøjvej). Dengang var det en meget stor gård på 3 otting, men på et tidspunkt fik de to andre Holm gårde hver ¼ otting. I 1670 må ejeren, Hans Lausen, på grund af alder og fattigdom overlade halvdelen til sine kreditorer. Denne jord blev tillagt Nr. Jacobsgård. (se Æ Stenbro). I 1709 var gården kun på 1 ¼ otting. Hvornår den blev flyttet til sin nuværende placering vides ikke.

Kilde: Jes M. Holdt: Gårde og slægter i Løjt sogn. Bmk 31.

Barsmark Bygade 131

Huset blev bygget omkring 1925 da Hans Marcorsen Duus overtog Drengesgård 1. På det tidspunkt boede hans to ugifte søstre på gården, og det var til dem han byggede huset. Da de døde i henholdsvis 1973 og 1975 flyttede Jacob Duus, der nu ejede Drengesgård, ind i aftægtshuset sammen med sin kone, vor hun boede til sin død. Huset blev solgt, revet ned, og det nye bygget i 2009

Barsmark Bygade 133

Huset blev opført o.1800 og var dengang et lille parcelsted på 72 ar og 39 m2, ejet af kådner Nis Hohlmann. Oprindeligt havde det kun 7 fag vinduer mod syd. De tre vestligste fag er kommet til indenfor de sidste år. Bag huset ligger et lille stråtækt baghus, hvis østlige væg er lavet af bultømmer.

Barsmark Bygade 135
Byens bager.

Huset på nordsiden af vejen var både butik og beboelse for bagerfamilien Butikken lå i østenden af huset, og på luftfotoet anes til venstre for døren ”Kringlen” bagernes symbol. Bageriet (c på kortet) var i en særskilt bygning der lå på sydsiden af vejen.

VED  BAGEREN OG KROEN

Næsten i midten af byen lå bageren og kun få meter derfra,  kroen.

For byens drenge var pladsen mellem bagerens butik og bageriet samlingsstedet hvor man mødtes for at lege, slås eller købe en billig basse ved forretningens lukketid.

PÅ kroen var det de voksne der samledes over en fyraftens øl, eller byttede en funden flintgenstand for en plade chokolade.

Bagerens bolig og udsalg ses til venstre på billedet og taget fra bageriet kan lige anes overfor.

Kroen, er vinkelbygningen i midten af billedet, med rejsestalden bygget ud mod vejen.

Den næste del af Barsmark Bygade hed

  Æ STENBRO.

Hvis du vil vide noget om denne del af Barsmark, så tryk på det opslag.