OTTERSGÅRDFORTE

OTTERSGÅRDFORTE

Barsmark Ende fortsætter i en jordvej, som i en cirkel ender hvor den begyndte. Men alligevel ikke.

Der er en sidevej, som fører hen til en af de fire store gårde, der ligger i denne ende af landsbyen.

Det er gården, der gennem tiderne har skiftet stavemåde fra Yggylsøholm over Jelsholm til i dag, Elsholm, og det er fra dette sted historien om Barsmark begynder.

æ RØGKAMMER

Ottersgårdforte 50

Navnet æ Røgkammer kommer af, at der i det vestre køkken ingen skorsten var, så røgen kom ud ad døren, og det derfor lugtede temmelig røget i den del af huset.

Kommer man fra Barsmark og drejer til højre ned af Ottersgårdsforte, kører man ned ad det stykke vej, der tidligere blev kaldt Hollevej = Hulvejen. For enden af Hollevej ligger æ Røgkammer, der ifølge Jep H. Riis skulle være bygget omkring 1640. I den vestre del af huset boede indtil 1932 eller 1933 en familie med seks drenge.

 

 

 

 

 

I nogle år ejede Casper Krag fra Østergård huset. Siden skiftede det ejer nogle gange, inden Michael Jebsen fra Aabenraa købte det og rev det ned, hvorpå han byggede det nuværende Røgkammer.

Om folkene i æ Røgkammer er der to historier:

Gengangerne fra æ Røgkammer, se Sagn og historier/Ottersgaardsforte

Peter fra æ Røgkammer, se Lidt historie / Folk 

ELSHOLM

Ottergårdsforte 75

Gården er sandsynligvis den ældste i Barsmark. I 1351 omtales den som Yggylsøholm.

Indkørslen vogtes i dag af to kinesiske løver over hvilke der er indmuret et par skrifttavler.

Teksten der sidder på hver side af porten, er skrevet af den kinesiske filosof Kungfutse (ca. 550 – 479 f.kr.) Den stammer fra hans klassiske værk “Analectes”

Teksten læses fra højre mod venstre og fra oven og ned. Man starter altså med teksten til højre for porten.

I dansk oversættelse lyder den:

Alle verdens mennesker er brødre.