BARSMARKS SKOLER

Løjt sogn havde langt tilbage i tiden én hovedskole, som lå i Løjt Kirkeby. I Jordebogen over Aabenraa Amt fra 1704 er der nævnt en 3 fags skolestue i Præstegården. Nogle af sognets børn havde omkring 10 km vej til skole, og derfor ansatte beboerne i Barsmark en skolemester og oprettede således deres egen skole. Det fritog imidlertid ikke barsmarkerne fra at betale det sædvanlige beløb til hovedskolen i Løjt Kirkeby, selv ingen af landsbyens altså kom der.

Billedet: Den Gamle præstegård i Løjt Kirkeby

 

Den første skole?

I Barsmark er der på hjørnet af »Maren Kasses Forte« og Barsmark Bygade et gammelt hus, der efter mundtlig overlevering skal være landsbyens ældste skole (nr. 164). At huset er ældgammelt, er utvivlsomt, det er et af sognets meget få bindingsværkshuse, og bindingsværk er tidligt gået af brug på egnen. Måske er det det hus, man i Barsmark havde lejet til skole, og som nævnt, beboerne aftalte selv lønnen med læreren.

Billedet:  Æ Hjulers hus. nr. 164

Lærer og løn

Læreren i Barsmark skildres o. 1740 som ”et godt, stille menneske”. Han er ugift og får derfor kosten på omgang hos byens bønder, ” han går på madning”, som man kaldte det, ”hvorved han står sig godt”. Imidlertid har han, ”da han er en god karl og overmåde stærk i regning”, til hele byens sorg sagt sin stilling op til påske for at blive degn i Maugstrup. Hans navn nævnes ikke i indberetningen, men i 1739 nævner Jakobsgaard-Dagbogen, at Christen Skolemester får 9 Mark for vinterhalvåret; det har måske været den føromtalte lærer. Hans efterfølger i Barsmark, Peter Lorenzen, var man ikke så godt tilfreds med, efter ham fulgte Matthias Jessen der døde i 1789, han kom fra Frøslev.

Skole nr. to og tre

I 1744 blev der bygget en ny skole i Barsmark. Den kom til at ligge oven for Paulsgaard, (nr.185) men er forlængst forsvundet. Dens afløser fulgte 34 år senere. I 1778 stod den nye skole færdig ikke langt fra hvor den gamle havde ligget. I 142 år blev det barsmarkerne selv der stod for driften af den lille skole, indtil 1920 hvor Løjt kommune køber bygningen af skoleforbundet. Men bygningen fortsætter stadig som skolehus.(nr.180)

I 1908 var der 2 lærere 2 klasser og 77 elever i skolen, men siden faldt elevtallet, så der i 1969 kun var 10 elever tilbage fordelt på 2 klasser, og nu kun med en lærer.

Billedet: Sprøjtehuset.

 

Den sidste skole

1945 bliver en ny skolebygning taget i brug. Ikke en nybygning, men stuehuset til nabogården bliver af Løjt Kommune købt og indrettet til skole (nr. 178). Den gamle skolebygning får nu to funktioner. Den kommer til at fungerer som sløjdlokale, og materialerum for Barsmarks Frivillige Brandværn

Ved kommunesammenlægningen i 1970 overtog Aabenraa kommune bygningerne og kort efter blev skolen nedlagt.

Billedet: De to skolebygninger

 

Tysk privatskole

Under 2. verdenskrig oprettes der i 1941 en privat tysk skole på gården Kopperholt (nr.179) få hundrede meter fra den gamle Barsmark skole. Undervisningen her fortsattes indtil 1946 hvor skolen blev beslaglagt i henhold til loven om konfiskation af tysk og japansk ejendom, og børnene overflyttet til den nye kommunale skole,

Billedet: Kopperholt.

Kilder:

J. M. Holdt. Særtryk af Sønderjysk Månedsskrift: Skoler og Skolemestre i Løjt Sogn i gamle dage.

Gårde og slægter i Løjt Sogn.

Værd at bevare. Gårde og huse i Løjt Sogn.

Løjt Sogns Historie