Velkommen til Barsmark

Ved byskiltet er du allerede kommet et stykke ind i Barsmark, hvis bygrænse begynder ved BULBRO.

 

OPSLAGSTAVLEN

Her er det muligt at få sat en meddelelse om en begivenhed eller nyhed vedrørende BARSMARK. Send din besked på info@barsmarkby.dk

På siden Lidt historie / Landbrugsreformen er historien om udskiftningen i Barsmark nu kommet på plads.

og der er kommet billeder på Naturen / fra alle fire årstider

På siden SAGN OG HISTORIER / Æ STENBRO er der sat en ny historie ind.

 

 

DE GAMLE VEJRVARSLER SIGER OM VEJRET I:

MAJ

Sommeren føder, vinteren øder.

Sommeren nærer, vinteren tærer.

Fra 1350 stammer vejrreglen: ”Kaaldh sommer gør warmth ladegulf”, der rummer en ganske rigtig iagttagelse: Hvis vejret i maj bliver koldt, vil kornets og græssets rodnet udvikle sig kraftigt, gå dybere i jorden, og dermed sikre planten vand i tilfælde af en tør sommer. Ofte er maj en kold og ret våd måned. Det afspejler sig også i gamle optegnelser: Er det i maj køligt og vådt – fylder høst og kornet i laden godt. Eller, Den kolde maj gør varm lade, men varm maj gi’r nøgne blade.

Maj omtales også i meget “gyldne” vendinger: Regn i maj, er så godt som en kongekrone. Eller: Majmåneds regn kan betale en guldplov. Selv sne omtales i maj med gyldne ord: Maj snø gi’r smør på brø. Eller Maj snø er som guld så rø.

Er vejret i maj derimod varmt og mildt, er det tegn på et dårligt år. 

Den 1. Maj. Valborgdag eller Voldermisse. På denne dag må det endelig ikke regne, gør det det, så vil det ikke kunne regne nok resten af året. Hvis det stormer, vil smørret blive dyrt. Hvis det kun stormer om formiddagen, vil smørprisen falde den sidste del af sommeren.

Den 3. Maj. Korsmessedag. Dette er en god sædedag. Så så byggen denne dag.

Store Bededag. Denne dag må det ikke blæse. Sker det alligevel, vil fløden blæse af mælken hele sommeren. D.v.s. der vil ikke komme græs nok til køerne.

Den 25. Maj. Sct. Urbans Dag. Mange haveplanter skal plantes eller sås på denne dag. Blæst vil gøre resten af året stormfuldt.

Den 28. Maj. Skt. Vilhelms Dag. Går vinden i nordvest, bliver der ingen god boghvedegrød.

Thycho Brahes dagene i denne måned: Den 7. & 18. maj.

Info: En Tycho Brahes dag er en uheldsdag.

Hrolf Thorulf:  Almueovertro 1. Vinden tuder til regn. ISBN 87 88610 00 4

På Løjtland siger man:

Når siden med landbrugsreformen nu er kommet op så er her en talemåde om husdyr:

“Væn jet Fåe rænne æue i æ Hegn, løffe ol di anne æbagætte.”

Du kommer videre  til historien om Barsmark  ved at trykke på

Byen nu og før/BARSMARK BYGADE