Velkommen til Barsmark

Ved byskiltet er du allerede kommet et stykke ind i Barsmark, hvis bygrænse begynder ved BULBRO.

 

OPSLAGSTAVLEN

Her er det muligt at få sat en meddelelse om en begivenhed, en nyhed eller en kommentar vedrørende hjemmesiden eller om BARSMARK.

Send din besked på info@barsmarkby.dk

BARSMARK UDPEGET SOM KULTURMILJØ.

Arkitektskolen Aarhus har afsluttet et af skolens største forskningsprojekter. I 52 kommuner har man undersøgt mere end 2000 kulturmiljøer i Danmark, og af dette par tusinde udvalgte miljøer er 35 udvalgt og beskrevet i en ny bog ”Kulturmiljø”.

Et af disse miljøer er BARSMARK.

Ud over herregårde og gamle bymidter har skolen også undersøgt industribygninger, boligkvarterer og landskaber med en særlig natur, og her er Barsmark udpeget, blandt de 2000 undersøgte lokaliteter, som et særligt kulturmiljø.

Et kulturmiljø kan fortælle om fortiden, men er også rammen om en hverdag. Her holder man af at bo, arbejde eller besøge.

Skolen har ramt plet

 

HVAD DE GAMLE VEJRVARSLER SIGER OM VEJRET I:        

APRIL

plejer lykken at vende sig snart, og April vejr har en sådan art.

Aprilsvejret blev tidligere taget til indtægt for den kommende tids høstudbytte. Man sagde f.eks.: Aprils væde, er bondens glæde. April regn, gavner både præst og degn. For april er det et heldigt tegn, når den gi’r varme og dygtig regn.

Og her kommer et par vejrprofetier: Kommer april mild ind, vil den gå vred ud. Når vinden er i nordøst i april, får vi eftervinter.

Nu nærmer sommeren sig. April er den måned, som danner overgangen mellem vinter og sommer. I denne måned begynder alt levende at røre på sig. Derfor er det meget naturligt, at der til denne måned knytter sig mange varsler til det levende.

Den 14. april Tiburtius Dag. Tiburtius tø, giver bonden hø.

Den 23. april. Skt. Georgs Dag.  Helgen dræbt år 303. Engen sætter frø ved Skt. Georgs. På denne dag er hvert græsstrå så godt som et havrekorn. Så længe frøerne kvækker før Skt. Georgs Dag, skal de tie efter den.

Den 24. april. Skt. Bertels Dag. Martyr. Død 997. Bertelmøs tø, er så god som 100 læs hø.

Den 25. april. Skt. Markus Dag. På denne dag pløjer eller sår bonden ikke. Det, som pløjes eller sås på denne dag, bliver angrebet af små orme.

Aprils ”Thycho-Brahes dage” er: Den 10. – 17. og 18. 

Info: En Tycho Brahes dag er en uheldsdag. 

Hrolf Thorulf:  Almueovertro 1.

Vinden tuder til regn.

 ISBN 87 88610 00 4

 

På Løjtland siger man:

Når siden med landbrugsreformen nu er kommet op så er her en talemåde om husdyr:

“Væn jet Fåe rænne æue i æ Hegn, løffe ol di anne æbagætte.”

Du kommer videre  til historien om Barsmark  ved at trykke på

Byen nu og før/BARSMARK BYGADE