Æ STENBRO 

Navnet Æ Stenbro kommer måske af, at dette stykke af bygaden var belagt med brosten. At vejen, netop på dette stykke, har haft den belægning kan hænge sammen med den gamle vejs stærke stigning mod bygadens højeste punkt ved Skrevenstenvej.

Bossensgård

Barsmark Bygade 145

Gården hører til byens gamle slægtsgårde. Bygningen er fra o 1878 og erstattede Sdr. Jacobsgårds bygninger (c). Jorden blev solgt til forskellige gårde i Barsmark, men da Bossensgård (d) brændte i 1914 købte gårdejeren bygningen og siden blev den opkaldt efter den gamle gård. I 1966 var den på 62,5 ha.

 

Barsmark Bygade 149.

Huset var opført i 1677, men blev revet ned i 2023.

 

 

Barsmark Bygade 157a. 

Byens gamle frysehus.

 

Barsmark Bygade 157b

Huset er opført 1850.

c Søndre Jacobsgård.

Se: Forsvundet / f

 

Jacobsgårdsforte 11

Nørre Jacobsgård

Lidt nede ad en sidevej (Jacobsgårdsforte) ligger gården, der i 1609 var på 2 otting, men små 100 år senere var den vokset til 3 ¼ otting. Fra ca. 1780 og til i dag har Krag slægten ejet gården.

I lademuren, ved indkørslen til gården, er indmuret en ligsten efter Poul Hansen 1694 – 1780.

Se Lidt historie/ Vejsten og gravsten.

Billede: Nørre Jacobsgård.

Barsmark Bygade 159

Huset blev bygget i 1850 som aftægtsbolig til ejeren af Nr. Jacobsgård, Hans Poulsen Krag. Det hører stadig til gården.

Billedet: Huset set fra nord.

Æ Bach Hus.

Den eneste bygning der står tilbage efter Bossensgårds brand i 1914 (d), er gårdens bagehus. I dag er det indrettet til et madpakke – og informationshus om Barsmark mm. Huset kan lånes ved henvendelse til Claus Krag. Tlf. 20277489 eller på e-mail: bossensgaard@mail.tele.dk.

Se: Lidt historie / Forsvundet / d

Barsmark Bygade 164

Det er et af de helt gamle huse i Barsmark. Det blev bygget i 1650, og som et af de få huse i byen, kan man i østgavlen se sortmalet bindingsværk. Efter sigende skulle huset tidligere ha dannet rammen om Barsmarks første skole

Æ Hjuler, byens hjul – og karetmager, boede her og havde værksted i Æ Bach Hus.

Se: Lidt historie / skoler

Billedet: Æ Hjulers værksted i Æ Bach Hus o. 1938

Barsmark Bygade 166

Huset er opført i 1777 og har tidligere været byens postkontor.

I haven ligger der et lille bulhus med stråtag. 

 

Barsmark Bygade 168

Huset er fra 1812, hvor det var et inderstested  på 7ar og 30m2 i 1882. På det tidspunkt var huset ejet af en enke.

 

Barsmark Bygade 178.

Barsmark skole

Huset blev bygget i 1861, og var på det tidspunkt stuehuset på en gård, der i 1882 var på 51ha 17ar og 92m2. I 1945 blev gården købt af Løjt Kommune og stuehuset indrettet til skole. Ved kommune sammenlægningen i 1970 overgik den til Aabenraa kommune.

Se Lidt historie / skoler

Barsmark Bygade 179

Kopperholdt

Gårdens historie går tilbage til 1591 og var i 1641 på 2 ¼ otting 9/16 plov fæstejord Fra 1606 til 1826 var den i slægtens Kopperholdts eje. I 1909 købte ejeren af Bossensgård (b) gården og flyttede selv ind på den da hans egen gård brændte i 1914. Kopperholt var privat tysk skole 1941 – 1945

Se: lidt historie/skoler og forsvundet.

Barsmark Bygade 180

Æ Sprøjthus

Den nuværende brandstation blev bygget i 1778 og var frem til 1920 ejet af Barsmark skoleforbund, hvor det blev overtaget af Løjt Sognekommune og efter kommunesammenlægningen af Aabenraa Kommune

Se: Lidt historie / Brandværn og Skoler 

 

DE TRE POULSGÅRDE

Barsmark Bygade 185

Vestre Poulsgård

Vestre Poulsgård er den ældste af de tre Paulsgårde, og det er muligvis efter den første ejer Nis Paulsen, gårdene har fået deres navn. Han drev gården i 1523. I 1641 overtager sandemand Claus Nissen gården, og i de næste 380 år er det den samme slægt, der har haft gården. Ejeren i dag er nr. 14 i rækken. Det nuværende stuehus blev bygget i 1878.

Se: Lidt historie / Landbrug og Vejsten og Gravsten

h Mellemste Poulsgård

Gården blev nedlagt i 1905.

Læs mere om den på Forsvundet / h

 

Barsmark Bygade 187

Østre Poulsgård

Denne gård er nr. to der optræder under Paulsgård navnet. Det er o. 1600, at Peter Nielsen sidder på den, 3 otting plov bondejord, store gård. I omkring 200 år, indtil 1798, er det Peter Nielsens slægt, der ejer gården, hvorefter Christian Jepsen Duus overtager den, og det er hans efterkommere, der har ejet den indtil i dag, hvor den er solgt.

i Det første sprøjthus

Læs mere om Barsmark Frivillige Brandværn på Lidt Historie / Brandværn

j  Æ Slot

Læs mere om “slottet” på
Forsvundet /j

Barsmark Bygade 201

Det sidste hus på Æ Stenbro er et tidligere husmandssted, bygget i 1880, og dengang ejet af parcellist Mette Jessen Lassen. I en årrække var det i denne familiens eje, indtil det i 1925 blev overtaget af en landmand, der siden solgte det til en læge. Enken overtog ejerskabet, og da hun døde arvede datteren ejendommen, og det var frøken Bruhn, som hun blev kaldt i byen, der i 1990 solgte nr. 201 til et tidligere forstanderpar fra en højskole.

 

Skrevenstenvej

Vi er nu nået til enden af Æ Stenbro, der hvor Skreventenvej begynder. Det mærkelige navn henviser til den sten, der ligger på hjørnet af – netop – Skrevenstenvej og Sønderskovvej, ved bebyggelsen Skrevensten. Stenen fortæller at:

Der königliche Havs Vogt Paulus Fabricius

Hat diesen Weg geteilt D I 4. AUG ANNO 1739

Jacob Hansen und Eschel Nissen Schmidt

In das Closter

Oversat lyder indskriften:

Den kongelige husfoged Paulus Fabricius

Har delt denne vej DI 4. AUG. ANNO 1739

Jacob Hansen og Eschel Nissen Schmidt

I Klosteret.

Læs mere om denne og andre vejsten på opslaget Lidt historie /  Vejsten og Gravsten, og om sagnet der er knyttet til stenen på opslaget i Sagn og Historier / Æ Stenbro

 

Beskrivelsen af Barsmark Bygade fortsætter ud ad BARSMARK ENDE.